مقایسه تخصصی ماسک های تنفسی فیلترکننده

مقایسه ماسک ها

(filtering facepiece respirators) FFP2 KN95 و N95 و انواع دیگر ماسک تنفسی

مقایسه تخصصی ماسک ها: برای ماسک های تنفسی فیلتر کننده ( FFR) که برخی مواقع ماسک های یکبار مصرف نیز نامیده می شوند،  استانداردهای مختلفی در سراسر دنیا تعریف شده است. این استانداردها شاخصه فیزیکی و عملکردی  این نوع ماسک ها را شامل می شود. در شرایط بروز پاندمی (همه گیری بیماری در کل دنیا) و یا شرایط اضطراری، مراجع بهداشتی اغلب از این استاندارها برای توصیه نوع ماسک مناسب افراد استفاده می کنند. برای مثال توصیه می کنند که افراد در شرایط خاص از ماسک N95   و یا FFP2 استفاده کنند.

در  این متن برخی شباهت های کلیدی بین این استاندارها بیان خواهد شد.

استاندارهای جهانی مربوط به ماسک های تنفسی فیلترکننده عبارتند از:

  • N95 (United States NIOSH-42CFR84)
  • FFP2 (Europe EN 149-2001)
  • KN95 ( China GB2626-2006)
  • P2 (Australia/ New Zealand AS/NZA 1716/2012)
  • Korea ۱st class (Korea KMOEL – ۲۰۱۷—۶۴)
  • DS2 (Japan JMHLW-Notification 214,218)

همانطور که در جدول خلاصه استاندارها در ادامه مشاهده می شود، انتظار می رود که ماسک هایی که دارای گواهی نامه و یا تاییدیه این استاندارها هستند، بر اساس الزامات عملکردی ذکر شده در این استانداردها و تاییدیه هایی که از تست های مطابقت دریافت کرده اند،بسیار مشابه به همدیگر عمل  کنند.

یک شاخصه قابل مقایسه دبی یا سرعت جریان مشخص شده در این استانداردها برای تست های مقاوت دم و بازدم تنفس می باشد. دبی مقاومت  تنفسی دم برای تست ها  از ۴۰ تا ۱۶۰ لیتر در دقیقه و  دبی مقاومت  تنفسی بازدم برای تست ها  از۳۰ تا ۹۵ لیتر در دقیقه می باشد. برخی کشورها تست در چندین دبی را مورد پذیرش قرار می دهند در حالی که برخی دیگر تنها تست حدود بالا و پایین این محدوده را قبول خواهند کرد. همچنین این مسئله پیشنهاد می دهد که الزامات استانداردها برای مقاومت تنفسی (افت فشار ) از یکدیگر متفاوت خواهد بود و درک این مسئله مهم است که افت فشار در هر فیلتر به طور ذاتی دردبی های بالاتر بیشتر و در دبی های پایینتر کمتر خواهد بود. با توجه به منحنی های فشار رایج در فیلتر های تنفسی مشخص می شود که الزامات افت فشار استاندارها مختلف در واقع کاملا مشابه است.  این نمودار منحنی افت فشارنمایش می دهد.  اگر یک فیلتر در دبی بالا تست شود افت فشار نسبتاً بالا خواهد بود. اگر همان فیلتر  در دبی پایین تست شود افت فشار تقریباً پایین خواهد بود.

بر اساس این مقایسه، به نظر منطقی می رسد که فیلترینگ  ماسک های  China KN95  ، AS/NZ P2، korea 1st Class  و Japan DS2 FFRs   برای ذرات آلاینده غیر روغنی ( ذرات حاصل از آتش سوزی، ذرات آلاینده هوا (PM 2.5)  و یا موجودات زنده مثل ویروس) مشابه  US NIOSH N95  و FFP2 خواهد بود. بنابراین هر کاربر پیش از انتخاب ماسک تنفسی می بایست در مورد  قوانین و الزامات حفاظتی محلی مشاوره گرفته و یا از مراجع بهداشتی منطقه خود برای راهنمای انتخاب ماسک سئوال کند.

جهت خرید ماسک های نانوکسین پس از مطالعه مقایسه تخصصی ماسک های تنفسی اینجا را کلیک کنید

جدول مقایسه شاخصه های ماسک های تنفسی فیلترکننده  بر اساس استانداردهای مختلف و مقایسه تخصصی ماسک ها

DS2 (Japan JMHLW-Notification 214,218)   Korea ۱st class (KMOEL – ۲۰۱۷—۶۴)   P2 (AS/NZA 1716/2012)   KN95 ( GB2626-2006)   FFP2 (EN 149-2001)   N95 (NIOSH-42CFR84)   طبقه (استاندارد)
۹۵%≤ ۹۴%≤ ۹۴%≤ ۹۵%≤ ۹۴%≤ ۹۵%≤ کارایی فیلتراسیون
NACL NACL and paraffin oil NACL NACL NACL and paraffin oil NACL ماده مورد آزمایش
۸۵ l/min ۹۵ l/min ۹۵ l/min ۸۵ l/min ۹۵ l/min ۸۵ l/min دبی
نشت داخلی اندازه گییری شده و در دستورالعمل استفاده ذکر شده است نشتی ۸%≥   نشتی ۸%≥   نشتی ۸%≥   نشتی ۸%≥   N/A نشت داخلی کلی (تست شده روی نمونه انسانی)
۷۰ Pa at 30 l/min≥ ۵۰ Pa (no valve)   ۷۰ Pa at 30 l/min≥ ۲۴۰ Pa at 95 l/min≥   ۷۰ Pa at 30 l/min≥ ۲۴۰ Pa at 95 l/min≥       ۳۵۰ Pa≥ ۷۰ Pa at 30 l/min≥ ۲۴۰ Pa at 95 l/min≥ ۵۰۰ Pa  (clogging)≥   ۳۴۳ Pa≥ مقاومت تنفسی  دم – بیشترین افت فشار
۴۰ l/min متفاوت   متفاوت   ۸۵ l/min متفاوت   ۸۵ l/min دبی
۷۰ Pa (w/valve)≥  50 Pa ( no valve)≤ ۳۰۰ Pa≥ ۱۲۰ Pa≥ ۲۵۰ Pa≥ ۳۰۰ Pa≥ ۲۴۵ Pa≥ مقاومت تنفسی  بازدم – بیشترین افت فشار
۴۰ l/min ۱۶۰ l/min ۸۵ l/min ۸۵ l/min ۱۶۰ l/min ۸۵ l/min دبی
Depressurization  n to 0 Pa ≥۱۵ sec بازرسی بصری بعد ۳۰۰ l/min for 30 sec Leake rate ≤۳۰ ml/min Depressurization n to 0 Pa ≥۲۰ sec N/A Leake rate ≤۳۰ ml/min میزان نشت هوای لازم در بازدم از سوپاپ
-۱۴۷۰ Pa N/A -۲۵۰ Pa -۱۱۸۰ Pa N/A -۲۴۵ Pa نیروی وارده
 1%≥  1%≥  1%≥  1%≥  1%≥ N/A میزان جذب CO2

تعاریف به کار رفته در این متن

کارایی فیلتر: میزان کاهش در غلظت ذرات موجود در هوا که از فیلتر عبور می کند

ماده مورد آزمایش: ذرات که در طول تست کارایی فیلتر به کاربرده می شود.

نشت داخلی کلی:میزان ذرات که از طریق نفوذ فیلتر و یا نشت اطراف ماسک با پوشیدن  ماسک در طول انجام چندین تست در محفظه تست ، وارد ماسک شده است.

نشت داخلی: میزان ذرات که با پوشیدن  ماسک در ۳ دقیقه تنفس نرمال  در محفظه تست  وارد ماسک شده است. اندازه ذرات مورد آزمایش (قطر متوسط) در حدود ۵/۰ میکرون می باشد.

افت فشار: مقاومت هوایی که در نتیجه عبور هوا از فیلتر ماسک  ایجاد می شود.

نکته مهم: همیشه دستورالعمل استفاده ماسک را خوانده و طبق آن عمل کنید.

2 نظر برای “مقایسه تخصصی ماسک های تنفسی فیلترکننده

دیدگاهتان را بنویسید